גיאורגיה
על גיאורגיהגיאורגיה-ישראל

בחמש השנים האחרונות, מדינת גאורגיה נהנית

:מצמיחה כלכלית מואצת 

מטבע יציב וביצועים פיסקאליים חזקים; 

תלות נמוכה במקור אנרגיה יחיד ; 

עליה מתמדת ברמת ההוצאה של הצרכנים הנהנים מרמת חוב נמוכה; 

השקעה ממשלתית רחבה בתחום התשתיות ; 

 העדר פיקוח ממשלתי על מטבע והון מאז אמצע שנות ה-90'; 

מדיניות פשוטה בתחום המיסוי והמכס ;

מדיניות  ליברליזציה ודה-רגולציה נרחבת ; 

בשנת 2007 דורגה בדו"ח העסקים של הבנק העולמי במקום הראשון בביצוע רפורמות ; 

בדו"ח העסקים 2010 דורגה במקום ה- 11(מתוך 183מדינות!) בקלות עשיית העסקים ; 

מדורגת במקום ה-26 בכלכלה החופשית ובמקום ה- 14 מתוך 43 מדינות באזור אירופה;

Heritage Foundation’s) מדד לעצמאות כלכלית לשנת  2010 (

צמיחה מתמדת בפעילות משקיעים זרים .
© 2011 - 2019 |
Created by Neomedia