TBC Bank
בקצרה
מוצרים
דגשים פיננסים
הבנק מעמיד לרשותך מגוון מוצרים הנותנים מענה מלא לצרכיך הפיננסיים:

תעודות פיקדון CD
 
בנק TBC מציע פקדון סחיר בלארי, דולר אירו וליש"ט.
• מטבע זמין: לארי/ דולר/ אירו/ ליש"ט
• תקופת הפיקדון בחודשים: 3-60 
• ריבית: בלארי עד 12.00%, במטבע חוץ עד 4.75%
 
יתרונות פקדון סחיר:
 
•   הריבית הגבוהה ביותר מבין פקדונות הבנק.
•  בעל הפקדון זכאי למכור את הפקדון לכל אדם ללא הסדר קודם עם הבנק.
 
 
 
"תוכנית חיסכון –  "הביטחון שלי

•    נגישות מלאה לחשבונך בכל עת ורווח מריבית מצטברת במטבעות דולר,  אירו וליש"ט.
•    ריבית שנתית – עד 1.00%, המצטברת בסוף כל חודש ומחושבת על פי יתרת הפיקדון המינימאלית.

 ריבית מצטברת של עד 4% מחושבת בכפוף לסוג הכרטיס בו אתה מחזיקבנקאות אינטרנט היא מערכת מודרנית לניהול חשבון, המבוססת על טכנולוגיות
מובילות ומאפשרת לך ליהנות ממגוון כלי ניהול בנקאייםנוחים ויעילים:

•    ביצוע הוראות אלקטרוניות להעברת כספים במטבע הלארי (הגיאורגי) ובמטבעות זרים
•    שליחת הוראות לאיסוף מזומן והודעות טקסט לבנק
•    קבלת אינפורמציה הקשורה למאזני חשבונותיך הפעילים
•    הדפסת דוחות חשבון בפורמט הנוח לך
•    קבלת מידע על פעולות בנקאיות בהווה ובעבר
•    אחסון פרטי חשבונות בנק
 


 
 פרטים נוספים הנוגעים לעמלות, תשלומים ותנאים ניתן למצוא בטבלת הפיקדונות
לתשומת לבך: עפ"י החוק הגאורגי, הריבית אינה נתונה למיסוי
© 2011 - 2019 |
Created by Neomedia