חדשות
בנק TBC הודיע היום על תוצאות הדוחות המאוחדים הבלתי מבוקרים של הרבעון הראשון לשנת 2013. התוצאות נערכו בהתאם לתקני הדיווח הכספיים הבינלאומיים (IFRS.)
 

דגשים פיננסים:


סה"כ רווח תפעולי ברבעון ראשון 2013 היה 87.6 מליון לארי, עליה של 16.3 מליון או 22.9% לעומת 71.3 מליון לארי שהושגו ברבעון הראשון בשנת 2012.
ההכנסה לפני הפרשה גדל ב- 37.9% ל- 39.3 מליון לארי, לעומת 28.5 מליון לארי ברבעון המקביל אשתקד, שמהווה החזר שנתי ממוצע על ההון העצמי של 25.9%.
הוצאות הפרשה הסתכמו ב- 19.7 מליון לארי, עליה של 16.3 מליון לארי, לעומת 3.4 מליון לארי ברבעון המקביל אשתקד.
רווח נקי לרבעון הראשון של 2013 הינו 19.6 מליון לארי, לעומת 25.1 מליון לארי ברבעון הראשון של שנת 2012, שמהווה תשואה שנתית ממוצעת על ההון העצמי של 12.9%.
הוצאות ללא הוצאות ריבית הגיעו לכדי 45.1 מליון לארי ברבעון, עלייה של 5.6 מליון לארי או 14.1%, בהשוואה לרבעון הראשון של 2012, וכתוצאה מהמינוף התפעולי החיובי של 8.8%. 
סך כל הנכסים הגיעו לכדי 3,718.3 מליון לארי, עלייה של 244.3 מליון לארי או 7% לעומת השנה הקודמת.
הלוואות ברוטו ומקדמות ללקוחות הגיעו לכדי 2,528.5 מליון לארי, עליה של 285.3 מליון לארי או 12.7% לעומת השנה הקודמת.
סה"כ הון עצמי היה 627.9 מליון לארי, עלייה של 132.2 מליון לארי או 26.7% לעומת שנה קודמת.

16.05.2013
© 2011 - 2018 |
Created by Neomedia