חדשות
 TBCבנק  הכריז על תוצאות סקירת המאזנים המאוחדים אשר הוכנו בהתאם לתקני הדיווח של   

 IFRS ה-

דגשים פיננסיים

הרווח הנקי למחצית הראשונה של שנת 2013 היה 54.8 מליון לארי, בהשוואה ל- 48.9 מליון לארי במחצית הראשונה של שנת 2012, ומהווה תשואה שנתית ממוצעת של החזר על ההון העצמי של 17.4%.

רווח תפעולי של המחצית הראשונה של שנת 2013 היה 181.8 מליון לארי עלייה של 22.2 מליון לארי, או 13.9% בהשוואה ל- 159.6 מליון לארי שהושגו במחצית הראשונה של שנת 2012.

הכנסה טרם הפרשה גדלה ב- 11.9% לכדי 75.3 מליון לארי, לעומת 69.5 מליון לארי במחצית הראשונה של שנת 2012, ומהווה החזר הכנסה טרם הפרשה על ההון העצמי הממוצע של 23.9%.

הוצאות ללא ריבית הגיעו לכדי 97 מליון לארי במחצית הראשונה של שנת 2013 עלייה של 13.2 מליון לארי, או 15.7%, בהשוואה למחצית הראשונה של שנת 2012

סך כל הנכסים הגיעו לכדי 3,987.9 מליון לארי, עלייה של 88.2 מליון לארי, או 2.3% בהשוואה לשנת 2012.

הלוואות ברוטו ומקדמות ללקוחות הגיעו לכדי 2,584.8 מליון לארי, עליה של 48.1 מליון לארי, או 1.9% בהשוואה לשנה שעברה.

סה"כ הון עצמי הוא 671.1 מליון לארי, עליה של 67.1 מליון לארי, או 11.1% בהשוואה לשנה שעברה.
 

 

ניתוח מפורט עבור הרבעון השני והחציון הראשון לשנת 2013 וכן תוצאות כספיות יהיו זמינים ביום שישי ה- 16 באוגוסט 2013 באתר האינטרנט www.tbcbank.com.ge/ir
 

 

14.08.2013
© 2011 - 2018 |
Created by Neomedia